adresa

Kavárna Koncept 0, Donská 3, Praha 10

čtvrtek 14. února 2013

Jarní prázdniny

Jsou jarní prázdniny, takže pletení tento týden není…
ale pokud někdo chce dnes přijít na
čtvrteční BIO ZAHRADU 15.30-17.30h
nebo potřebuje klubíčka, ozvěte se Markétě: margie.s@email.cz
Zdravím z hor! Sněžnou a filmovou (Ana Karenina) inspiraci spřádám do třpytivě nadýchané kolovesty…jde to pomalu, znáte mě, ale i ten malý kousek už vypadá jako pelerínka utkaná ze sněhu, mlhy, šustění starých románůs, krajek a šatů, ptáčka v kleci, z hedvábné tapety s květy a zrcadly,. křeslo s rozvalenou kočkou a vlněným plédem a … 
a k tomu ta japonská čistota a dokonalost...


tady posílám i inspiraci Markéty Zdebské, která s námi a se Zdenou pustila ve čtvrtek kolospřádání….

 A malá Viktorka do bambulkování a různých jiných vlněných fantazií...


A co vaše inspirace?
Hezké prázdniny a příští týden uvidíme!
np a spolsobota 2. února 2013

galerijní neděle 3.2. …..do celé NG zdarma


Vypravte se o víkendu zdarma do Národní galerie

Přístupné tak budou zdarma všechny sbírky Národní galerie kromě Salmovského paláce, kde probíhá výstava František Kupka: Cesta k Amorfě a výstavy dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej A. Muchy ve Veletržním paláci,  kde bude běžné vstupné.

Vznik Národní galerie (tehdy ještě Obrazárny) podpořila před 217 lety šlechta, která chtěla pozvednout "pokleslý vkus" české (a tou dobou zejména pražské) veřejnosti. Narozeniny Národní galerie nejsou jedinou příležitostí, kdy je možné bezplatně obdivovat její sbírky. Tradičně se zdarma otevírá i během Pražské muzejní noci.
Klášter sv. Anežky České - středověké umění v Čechách a střední Evropě
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze.
Národní galerie v paláci Kinských - sbírka umění starého světa
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Od roku 1949 byl palác Kinských sídlem sbírek Národní galerie, roku 1992 se stal spolu se Staroměstským náměstím národní kulturní památkou. V současnosti zde vznikla, ve spolupráci s Národním muzeem, stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří.
Šternberský palác - evropské umění od antiky do závěru baroka
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Šternberský palác na Hradčanském náměstí v Praze vznikl na objednávku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho manželky Kláry z Maltzanu. Od roku 1946 začala budovu využívat a stavebně upravovat Národní galerie v Praze, která sem umístila své sbírky Evropského umění od antiky do závěru baroka.
Památky českého baroka můžete obdivovat ve Schwarzenberském paláci
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze je k vidění stálá expozice Národní galerie s názvem Baroko v Čechách. Ve třech podlažích rekonstruovaného objektu paláce je prezentováno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství vytvořených od konce 16. století do konce století 18. na teritoriu zemí Koruny české.
Stálá expozice umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 7
Stálá expozice umění 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Od roku 2000 jsou zde vystavovány také sbírky umění 19. století.
Expozice Národní galerie v Praze - největší sbírka výtvarného umění
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Národní galerie v Praze je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.
Slovanská epopej ve Veletržním paláci
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 7
Cyklus 20 monumentálních obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů je vystaven v pražském Veletržním paláci. Polovinu pláten věnoval Mucha českému národu – jeho historii, náboženství a kultuře a druhou polovinu zasvětil Slovanům a všeslovanským výjevům.
Výstava Život v asijském paláci - Láska, luxus, zahálka
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze připravila další z řady komorních tematických výstav v prostorách stálé expozice v paláci Kinských, tentokrát s názvem Život v asijském paláci - Láska, luxus, zahálka.
Rudolf II. a mistři grafického umění
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Císař Rudolf II., milovník a mecenáš umění, mimo jiné přitáhl do tehdejší, středověké Prahy špičkové grafiky. K čtyřstému výročí Rudolfova úmrtí proto připravila Národní galerie v Praze výstavu grafického umění, které se úzce váže k působení císaře a jeho dvora.
Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Expozice německého a rakouského malířství 19. století představuje nejvýznamnější díla umělců těchto zemí ve sbírkách Národní galerie v Praze.
Výstava Václav Hollar: Ilustrace k Ezopovým bajkám
Region: Praha
Oblast: Praha
Město: Praha 1
Výstava ve Schwarzenberském paláci představuje díla Václava Hollara - ilustrace k Ezopovým bajkám, které zhotovil roku 1665 k překladu Johna Ogilbyho.

Fotogalerie

4 fotografií >
Palác Kinských Šternberský palác Veletržní palácKlášter sv. Anežky České