adresa

Kavárna Koncept 0, Donská 3, Praha 10

čtvrtek 12. dubna 2012

PRAZELENINA aneb pražská zelenina: pěstování vlastní zeleniny v Praze od 14.4.PRAZELENINA


Nevěříte, že máte moc ovlivnit dění kolem nás? Odhodlejme se namísto pasivní kritiky velkého světa k aktivní účasti na dění kolem nás. Proč zrovna městské pěstitelství?


Protože plodiny, které si sami vypěstujeme, nám budou víc chutnat, a navíc nás nebude tížit svědomí, že je někdo za námi vezl stovky kilometrů z plantáží, kde pracují novodobí otroci.
Protože se nebudeme muset bát škodlivých pesticidů, herbicidů nebo genetických modifikací. Protože pomůžeme rozšířit městskou zeleň a oživit místní kulturu.
Protože dáme urbanistům jasně najevo, jak chceme ve městě žít. Protože ukážeme cestu dalším lidem. 

Protože nás to bude bavit.
Zapojte se, nebojte se!

Pěstování zeleniny uprostřed města je myšlenka stará jako města sama. V současné době se toto tzv. urban gardening čili pěstování potravin přímo v městské krajině znovu oživuje ve formě komunitních zahrad, zahrad na zelených střechách i balkonech jednotlivců v mnoha světových velkoměstech od Londýna přes New York až po Melbourne. I v našich podmínkách má svou historii, a to především v podobě zahrádkářských kolonií.

Projekt Prazelenina chce na tuto tradici navázat. Má pomoci vzniknout lokální městské komunitě zahradníků, do které je zván a vítán každý, kdo touží pěstovat plodiny i mezilidské vztahy, kdo si chce odpočinout s lopatkou a hrabičkami v ruce a přitom se potkávat se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi.

Studenti, prodavačky, lidé na mateřské, lidé v důchodu, manažeři, učitelé, lékaři i vojáci. Tito všichni a mnozí další si spolu s námi mohou po dobu jarní a letní sezóny vypěstovat svoji vlastní zeleninu. Zajistíme základní zázemí, jako je místo, záhony, zemina a voda. Na další podobě a vývoji komunitního zahradničení se budeme podílet společně.

Místem realizace projektu jsou Holešovice, čtvrť s nepopiratelným kouzlem minulosti i velkým potenciálem budoucnosti. Městská část s výjimečným geniem loci – industriální čtvrť postupně se transformující do vyhledávané residenční oblasti. Chceme zde podpořit lokální kulturu, napomoci rozvoji občanské společnosti a zároveň naplnit životem v současné době místo v městském prostoru doposud hluché. Přitom zájemcům umožníme pěstovat si vlastní zeleninu kousek od domova, přesně v duchu doporučení Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN.

V rámci zahrady navíc plánujeme pro pěstitele provozovat malou kavárnu, galerii a dětský koutek s pískovištěm a dalším programem pro děti a dospělé.a takhle fungují zahradnické projekty jinde (Berlín, Paříž, Brooklyn…)

berlin
new york


 paris
helsinki